Οροι χρήσης

Ημερομηνία έναρξης ισχύος - 19 Δεκεμβρίου, 2021

Αυτοί οι όροι διέπουν την πρόσβασή σας σε, τη χρήση όλων των διαθέσιμων περιεχομένων, προϊόντων και υπηρεσιών στο https://3dresearchspecs.com (η "υπηρεσία") που λειτουργεί από το 3dresearchspecss ("US", "Εμείς" ή "δικό μας").

Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας υπόκειται στην αποδοχή σας, χωρίς τροποποίηση, από όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλοι οι άλλοι κανόνες λειτουργίας και πολιτικές που δημοσιεύονται και που μπορούν να δημοσιευθούν από καιρό σε καιρό από εμάς.

Διαβάστε προσεκτικά τη συμφωνία πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανένα μέρος των όρων της συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η συμφωνία δεν μεταφέρει από εμάς σε εσάς καμία από τις δικές μας ή τρίτου μέρους πνευματικής ιδιοκτησίας και το δικαίωμα, ο τίτλος και το ενδιαφέρον και σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνει (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά με την 3dresarchSpecs και τους δικαιοπάροχους του.

Υπηρεσίες τρίτων

Στη χρήση των υπηρεσιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τρίτου μέρους, προϊόντα, λογισμικά, ενσωματώματα ή εφαρμογές που αναπτύσσονται από τρίτο μέρος ("υπηρεσίες τρίτου μέρους").

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτου μέρους, καταλαβαίνετε ότι:

Οποιαδήποτε χρήση μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους είναι με δική σας ευθύνη και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι σε οποιονδήποτε για δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες τρίτων.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή ζημίες που προκλήθηκαν ή υποτιθέμενοι να προκληθούν από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου, αγαθών ή υπηρεσιών που διατίθενται ή μέσω οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων ή υπηρεσιών.
Λογαριασμοί

Όταν η χρήση οποιουδήποτε μέρους των υπηρεσιών μας απαιτεί λογαριασμό, συμφωνείτε να μας δώσετε πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες όταν εγγραφείτε για λογαριασμό.

Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος και υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμφανίζεται κάτω από το λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση των πληροφοριών του λογαριασμού σας ενημερωμένες και για να διατηρήσετε τον κωδικό σας ασφαλή.

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στην υπηρεσία. Δεν πρέπει να μοιράζεστε ή να καταχραθείτε τα διαπιστευτήρια πρόσβασης. Πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή όταν γνωρίζετε οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.

ΛΗΞΗ

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας σε όλους ή σε οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς αιτία, με ή χωρίς προειδοποίηση, αποτελεσματική αμέσως.

Εάν επιθυμείτε να τερματίσετε τη συμφωνία ή τον λογαριασμό σας στο 3dresearchspecs, μπορείτε απλά να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Όλες οι διατάξεις της συμφωνίας που με τη φύση τους πρέπει να επιβιώσουν καταγγελία επιβιώνουν τη λήξη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεις ιδιοκτησίας, αποποίηση ευθυνών, αποζημίωσης και περιορισμού της ευθύνης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται "όπως είναι." και "ως διαθέσιμη" βάση. Η 3DreSearchSpecs και οι προμηθευτές και οι χορηγοί του, αποκαλύπτουν όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, εκφράζουν ή υπονοούνται, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τις εγγυήσεις της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό και μη παράβαση. Ούτε η 3dresearchspecs, ούτε οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροφοι, καθιστά οποιαδήποτε εγγύηση ότι οι υπηρεσίες μας θα είναι χωρίς σφάλματα ή ότι η πρόσβαση αυτή θα είναι συνεχής ή αδιάκοπη. Καταλαβαίνετε ότι κάνετε λήψη από ή με άλλο τρόπο αποκτήστε περιεχόμενο ή υπηρεσίες μέσω των υπηρεσιών μας με δική σας διακριτική ευχέρεια και κίνδυνο.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Εκτός από το βαθμό που ο εφαρμοστέος νόμος προβλέπει διαφορετικά, η συμφωνία και η πρόσβαση ή η χρήση των υπηρεσιών μας θα διέπονται από τους νόμους του Καναδά.

Ο σωστός χώρος για οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη συμφωνία και οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών μας θα είναι τα κρατικά και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στον Καναδά.

ΑΛΛΑΓΕΣ

Η 3DreSearchSpecssss διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιεί ή να αντικαταστήσει τους όρους αυτούς ανά πάσα στιγμή.

Αν κάνουμε αλλαγές που είναι υλικές, θα σας ενημερώσουμε με την απόσπαση στην ιστοσελίδα μας ή στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλης επικοινωνίας πριν από την εφαρμογή των αλλαγών. Η ειδοποίηση θα ορίσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά το οποίο θα τεθούν σε ισχύ οι νέοι όροι.

Εάν διαφωνείτε με τις αλλαγές μας, τότε θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας εντός της καθορισμένης προειδοποίησης ή μόλις γίνουν αποτελεσματικές οι αλλαγές.

Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών μας θα υπόκειται στους νέους όρους.

FacebookTwitterStumbleUponLinkedInRedditPinterestPocketline

vkontakte
tumblr
digg
mail
print
whatsapp